Zarządzanie projektem – jak wygląda w praktyce?

Zarządzanie projektami jest wielopoziomowym procesem, w którym osoba nim kierująca realizuje celowe planowanie oraz kontrolowanie wszystkich zadań składających się na przebieg procesu. Kontroluje też właściwość przydzielanych zadań oraz środków i narzędzi potrzebnych do realizacji konkretnego projektu. Aby projekt miał szansę na powodzenie musi zastosować różnego rodzaju metody i techniki pomiaru zaawansowania projektu, jego kosztów i wymagań.

Alokacja środków niezbędnych do projektu

Alokacja środków ważnych dla realizacji projektu zawiera: zasoby ludzkie, finansowe oraz wyposażenie. Podstawą dla zdefiniowania zarządzania projektem są trzy parametry: wymagania klienta zlecającego realizację projektu, koszt realizacji oraz czas w jakim musi on zostać wykonany.

Wzajemne oddziaływanie tych czynników zadecydują o ostatecznym kształcie projektu. Natomiast ścieranie się tych parametrów na wstępnym etapie projektu prowadzi do stworzenia zakresu projektu i jednocześnie określenia wymagań klienta względem samego projektu oraz osoby nim zarządzającej.

Zarządzanie projektami – czym jest?

Po zakończeniu pierwszego etapu ścierania się najważniejszych parametrów projektu powstają jasno zdefiniowane jego cechy:

  • czas
  • koszt
  • jakość

Jednocześnie parametry te stają się podstawą do właściwego wykonania funkcji kierowniczych osoby kierującej całym projektem. Jasno zdefiniowane warunku umożliwiają kierownikowi projektu dokonanie:

  • planowania, czyli dekompozycji projektu polegającego na dokonaniu jego podziału na poszczególne, jasno definiowane etapy realizacji
  • zdefiniowania czasu realizacji, czyli określenia osi czasu dla każdego poszczególnego zadania i zasobów do połączenia wszystkiego w logiczną całość
  • motywowania, w tym przydzielania zadań właściwym podmiotom, podejmowania decyzji
  • koordynowania, czyli zapanowania nad sprawną realizacją całego projektu, zdefiniowania zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami
  • monitorowania oraz kontrolowania, czyli śledzenia i nadzorowania przebiegu poszczególnych etapów i zmian jakie w nim postępują a także dokonywania analizy porównawczej pomiędzy założeniami a rzeczywistym postępem prac

Nie zawsze zarządzanie projektem spoczywa na kierowniku projektu. W zarządzaniu projektami rozpoznaje się dwa poziomy odpowiedzialności, jest to:

  • poziom operacyjny czyli bezpośredni nadzór nad realizacją projektu spoczywający na kierowniku projektu
  • poziom nadzorczy, czyli nadzór dokonywany przez właściwą dla projektu jednostkę organizacyjną nazywaną komitetem sterującym, może to też być właściwy dla projektu sponsor czy fundator; komitet sterujący może być strukturą stworzoną wewnątrz przedsiębiorstwa specjalnie dla realizacji danego projektu lub wszystkich projektów

Sponsor projektu powołuje go do życia a jednocześnie jest podmiotem uprawomocnionym do podejmowania decyzji o danym projekcie, włącznie z jego ostatecznym przyjęciem lub odrzuceniem, albo jego zamknięciem. Sponsor może też redefiniować budżet projektu oraz czas jego realizacji. Sponsor najczęściej też mianuje lub wybiera kierownika projektu.

Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center
0 0 votes
Obsługa klient
0 0 votes
Szybkość
0 0 votes
Procedura
0 0 votes
Koszty
0 0 votes
Dostępna kwota
0 0 votes
przyznawalność
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments