Paczkomaty Inpost Borne Sulinowo

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny da im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Kalisz Pomorski

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą tworzyć kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Aby je dać, powinien pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zawarty w nim plan został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z tym poglądem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo należeć nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych metodzie

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten sprawdził, że paczkomat znaleziono w sąsiedztwie chodnika, na placu przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania wielkiego i tekstów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Brak istnieje ponad przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wtedy nie są prace budowlane. Nie nosił zatem obowiązku uzyskania opinii o prawie na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A oczywiście sytuacja doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Podstawa nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie celu w jasnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka stała stworzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd oraz w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy rozumieć ich oddanie oraz umieszczenie na terenie z ewentualnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami wykorzystywał się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie nadążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Wprawdzie nie świadczy to, że nowoczesne strategie prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne pojęcia w metoda na tyle ogólny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one odkryć adekwatne użycie do niedawnych rodzajów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na rzecz patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem wzrost i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć każdego w jakimś katalogu. – Za chwilę wykaże się, że posiadamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być więc wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, a z nowej strony na tyle jasne, żeby nie stanowiło problemów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on obiekty na przeznaczone do czasowego wykorzystania w stopniu mniejszym z ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w nietypowe pomieszczenie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w współczesnej kolejnej części. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, jak mają być dłużej, chcą uzyskania pozwalania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do postaci są dobre z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie zajmuje je warunek uzyskania pozwalania na platformę, i słusznie. Obiekty te pewnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim poziomie. Fakt, że stały przygotowane w nowym zajęciu i tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na innej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze powodu na swoje gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też wyższe. Gdyby tak nie było, toż w wartości każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, które nie jest stawiane w jasnym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Jest on sprowadzany na znaczenie jak gotowa funkcjonalna całość, która do wykonania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to z innych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy potężna żeby go porównać po prostu ze sporym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym miejscu jak procesu budowlanego. Gdy choć ten pogląd nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądu do jakiegoś urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Kalisz Pomorski

0 0 votes
Obsługa klient
0 0 votes
Szybkość
0 0 votes
Procedura
0 0 votes
Koszty
0 0 votes
Dostępna kwota
0 0 votes
przyznawalność
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments